Positiv effekt av CAR-T-celler för patienter med den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis

CAR-T-cellterapier är ursprungligen utvecklade som cancerbehandlingar. Nu har det för andra gången visats att de kan vara effektiva mot autoimmuna sjukdomar. I en aktuell studie som publicerats i The Lancet Neurology visar forskare hur en CAR-T-cellterapi gett mycket positiv behandlingseffekt hos fjorton patienter med myasthenia gravis.   Sjukdomen myasthenia gravis karaktäriseras av att immunsystemet felaktigt…

Genterapi steriliserar katter utan operation

Av världens 600 miljoner tamkatter är ungefär 80 procent hemlösa. Många lever ett hårt liv som inte sällan avslutas med en trafikolycka eller infångning och avlivning i tidig ålder. Förutom att många katter far illa så hotas även vilda populationer av fåglar och andra djur av hemlösa katter som behöver skaffa mat. För att minska…

Genetiskt modifierad spirulina tillverkar proteiner till läkemedel

Under de senaste decennierna har den blå-gröna algen spirulina (Arthrospira platensis) blivit populär inom hälso- och livsmedelsindustrin. Spirulina har ett mycket högt näringsinnehåll och är den enda alg som odlas kommersiellt över hela världen. Det höga näringsinnehållet signalerar en hög kapacitet att tillverka proteiner vilket är en egenskap som forskare tagit till vara i en…