Genmodifierad sötpotatis utan människans hjälp

Forskare från bland annat det internationella potatiscentret i Peru har analyserat arvsmassan från 291 sorter av sötpotatis och visat att den innehåller flera fungerande gener från bakterier. Bakterie-DNA:t i sötpotatisen var uppdelat på två stora DNA-fragment. Det ena innehöll fyra bakteriegener och det andra fem. Det ena av dessa fragment var placerat mitt i en sötpotatisgen,…

Svampars mångfald över jorden

Ett stort antal forskare har samarbetat för att beskriva hur svampar som lever i jorden är spridda över alla kontinenter (utom Antarktis). Fyrtio jordprover per provplats samlades in från 365 platser, från södra Argentina till norra Norge, från Alaska i väster till Nya Zeeland i öster. Det levande materialet i jordproverna sekvensbestämdes och DNA-informationen användes…

Horisontell överföring av DNA mellan olika växtarter

Ingen variation – ingen evolution. I växter skapar hoppande DNA-element, så kallade transposoner variation. De hoppar runt i en plantas arvsmassa och hamnar den till exempel mitt i en gen kan den slå av den eller förändra genuttrycket. Det kan leda till negativa effekter för växten. Vissa egenskaper som modifierats av de hoppande DNA-elementen har…

Sojabönans arvsmassa kartlagd

Sojaböna är globalt en av de viktigaste källorna till protein och olja. Sojabönan är också viktig för att den binder atmosfäriskt kväve genom sin symbios med jordbundna mikroorganismer. Ett forskarteam har kartlagt sojabönans arvsmassa och identifierat dryg 46 000 proteinkodande gener. Forskarna kunde även konstatera att över 75 procent av generna förekom i flera kopior…

Den heliga lotusblommans arvsmassa kartlagd

Den indiska lotusen (Nelumbo nucifera) är en vattenväxt som anses helig både inom buddismen och inom hinduismen. Utseendemässigt liknar den näckrosväxterna, men är inte släkt med dem. I Asien har lotusen odlats under 1000-tals år och alla delar av plantan kan användas som föda eller som örtmedicin. Lotusblomman har många unika biologiska egenskaper. Den har…