Basparning

DNA-molekylen utgörs av två DNA_strängar som formar en dubbelhelix. Den stabiliseras av basparning mellan en purin (adenin, A och guanin, G) och en pyrimidin (tymin, T och cytosin, C). Basparning är mycket specifik: A basparar med T med två vätebindningar och G basparar med C med tre vätebindningar.

illustration av de kvävebaser som ingår i RNA och DNA