Embryo

Ett tidigt stadium i ett djurs eller en växts utveckling.