Exon

De kodande delarna av en gen, som innehåller information om hur ett protein ska tillverkas.