Virusresistent papaya

Ett virus som angriper papaya var under 1990-talet på väg att slå ut odlingarna på Hawaiiöarna. Under tidigt 2000-tal introducerades papaya som genetiskt modifierats på så sätt att den fick motståndskraft mot viruset. Några år senare kunde papayaodlarna skörda lika mycket frukt per hektar innan virusutbrottet.

Papaya är en viktig del av dieten i många länder. Förutom att den är en källa till vitaminer, mineral och antioxidanter så innehåller papayan enzymet papain som bland annat används för att mjuka upp läder. Den allvarligaste skadegöraren på papaya är ett virus som inte har något svenskt namn, men på engelska heter papaya ringspot virus. Bladen blir gula eftersom viruset påverkar fotosyntesen. Fungerar inte fotosyntesen som den ska mår växterna inte bra. Namnet har viruset fått eftersom det gör att det bildas fläckar (ringspots) på frukterna.

Papayafrukt angripen av papaya ringspot virus
Papaya angripen av papaya ringspot virus.

Viruset upptäcktes första gången på Oahu, en av Hawaiiöarna. Vid den tiden var Oahu den viktigaste regionen för papayaodling på Hawaiiöarna. För att rädda papayaproduktionen flyttades en stor del av odlingarna till området Puna på huvudön, Hawaii. Odlingarna i Puna klarade sig undan viruset under lång tid, men 1992 upptäckte man viruset även där. Vid den tiden odlades 95 procent av Hawaiiöarnas papaya i Punaområdet. Den politiska ledningen på Hawaiiöarna inledde omedelbart ett program för att få bukt med viruset och krävde att papayaplantorna i de virusinfekterade odlingarna skulle förstöras. Det hindrade inte virusets framfart och 1994 betraktades situationen som utom all kontroll. Mellan åren 1994 och 1998 sjönk skörden från 25,5 ton per hektar till 16,8 ton per hektar.

Genetiskt modifierad papaya

Redan 1979 inledde forskare vid Cornelluniversitetet och universitetet i Hawaii ett forskningsprojekt om viruset. Idén var att hitta sätt att stoppa viruset. Man förutsåg nämligen att viruset förr eller senare skulle dyka upp även i Puna-området. Frågan var alltså inte om viruset skulle angripa papayaodlingarna i Puna utan när, och man ville vara förberedd.

Under tidigt 1980-tal hade andra forskare upptäckt att om man modifierade en växt med en gen från ett växtvirus så kunde växten bli resistent mot just det viruset. Man kan likna det vid ett vaccin som gör att växten inte blir sjuk. Forskarna som arbetade med papayaviruset bestämde sig för att testa metoden. År 1997 var alla papayaodlingar virus-infekterade och ett år senare godkändes två genetiskt modifierade, virusresistenta sorter, SunUp och Rainbow. Fyra år senare kunde papayaodlarna skörda lika mycket frukt per hektar som man gjort innan virusutbrottet.

Uppdaterad november 2020.

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista
  • Virus resistant papaya in Hawaii, VIB Fact series, 2014.