Maten förändrar mikrobiomet

Många mikroorganismer som vistas i kroppen, särskilt i mag-tarmkanalen, kan inte odlas i laboratoriet. Därför analyserar forskare nu istället deras arvsmassa. Den sammanlagda arvsmassan av mikroorganismerna kallas för mikrobiomet.

Det har varit känd sedan tidigare att olika dieter främjar olika typer av mikroorganismer i mag-tarmkanalen. I en ny studie har forskare undersökt hur maten påverkar mikrobiomet genom att låta 10 personer äta antingen en vegetarisk eller en animalisk diet.

Skillnaderna i dieten förändrade både förekomsten av vissa mikroorganismer och vilka gener som mikroorganismerna uttryckte. En vegetarisk diet ökade förekomsten av mikroorganismer som kan bearbeta/bryta ner olika typer av stärkelse medan en diet baserad på animaliska produkter ökade förekomsten av mikroorganismer som tål galla och kan bearbeta protein och mjölksocker. Skillnaderna stämde väl överens med skillnaderna i den mikrobiella tarmfloran hos växt- respektive köttätande djur.

Forskarna observerade också att förekomsten av bakterien Bilophila wadsworthia ökade hos de personer som hade ätit en animalisk diet. Tidigare försök på möss har indikerat att Bilophila wadsworthia kan bidra till ulcerös kolit, en inflammation i tjocktarmen. Än så länge har forskarna inga bevis för att en ökad förekomst av bakterien skulle kunna orsaka sjukdom i människor. De betonar dock att studien visar att dieten kan förändra mikrobiomet snabbt och att detta kan vara en anledning till att vissa sjukdomar som delvis associeras med livsstil.

Natalie von der Lehr

Källa: David et al., Nature, advanced online publication 11 dec 2013, doi:10.1038/nature12820

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »