Grisen GalSafe

I mitten av december 2020 godkändes en genetiskt modifierad gris i USA. GalSafe som grisen kallas, godkändes för både terapeutiska ändamål och som livsmedel. Det är det andra modifierade djuret som godkänns som livsmedel i USA. Det första var atlantlaxen AquaAdvantage som godkändes 2015.

Organ från gris till människa

GalSafe har modifierats genetiskt så att kolhydraten alfa-gal saknas på cellernas yta. Genen för alfa-gal har slagits ut. Alfa-gal ökar risken för avstötning vid xenotransplantation, det vill säga transplantation av celler, vävnader eller organ mellan arter. Det är främst grisar som undersökts som kandidater för xenotransplantation. I Sverige såväl som i resten av världen råder det organbrist, och många patienter dör i väntan på ett nytt organ.

I USA har flera försök gjorts där organ transplanterats från GalSafe till hjärndöda människor (som är döda i laglig mening). I samtliga fall kunde akut avstötning undvikas eftersom alfa-gal saknades på de organ som kom från GalSafe. I Sverige görs i dagsläget inga försök med xenotransplantation. Läs mer om xenotransplantation här och här.

Sugga med kultingar
Gris, Sus scrofa. Foto: USDA-ARS.

Bacon till köttallergiker

Personer som är allergiska mot kött är allergiska mot just kolhydraten alfa-gal. Det som tros utlösa allergin är fästingbett eftersom fästingar har alfa-gal i sitt saliv. Vid ett fästingbettbett överförs alfa-gal till huden, och hos vissa personer bildas då IgE-antikroppar mot alfa-gal. När samma person sedan äter griskött utlöses en allergisk reaktion.

Det huvudsakliga målet för företaget bakom Galsafe är dock inte livsmedelsproduktion utan att använda inom xenotransplantation och för att utveckla medicinska produkter som till exempel blodförtunningsmedel.  

Mia Olsson

Källa: FDA Approves First-of-its-Kind Intentional Genomic Alteration in Line of Domestic Pigs for Both Human Food, Potential Therapeutic Uses. December 14, 2020