Genomredigerade grisar kan vara framtidens organdonatorer

Sugga med kultingar. 

I Sverige dör ungefär en person i veckan i väntan på en organdonation. Den ständiga bristen på organ har lett forskare till att undersöka möjligheten att överföra organ från djur till människa, så kallad xenotransplantation. På en forskningsstation i Kina bökar nu grisar som genredigerats på ett så avancerat sätt att de skulle kunna bli framtidens organdonatorer.

Grisar har länge varit starka kandidater som donatorer vid xenotransplantation framför allt för att våra organ har liknande storlek. Vid all transplantation är den stora utmaningen att förhindra att mottagarens immunförsvar stöter bort det nya organet. Ju närmare släkt mottagare och donator är, desto bättre förutsättningar har transplantationen att lyckas.

För att överbrygga de genetiska skillnaderna och lura vårt immunförsvar att acceptera ett organ från en helt annan art krävs en rad justeringar. Dels behöver vissa gener som kodar för proteiner som aktiverar mottagarens immunförsvar inaktiveras och andra, som har en dämpande effekt på vårt immunförsvar sättas in.

Varje art har dessutom egna så kallade retrovirus infogade i arvsmassan som en rest av gamla virusinfektioner. Det kan inte uteslutas att retrovirus från grisarna skulle kunna överföras till människa vid en xenotransplantation och riskerar då att ge upphov till en rad sjukdomar. Därför måste också dessa inaktiveras för att göra grisen till en säker donator.

I Kina har en grupp forskare med CRISPR/Cas9-teknik lyckats ta fram en gris som kan ha alla de genetiska justeringar som krävs. Förutom att avlägsna alla retrovirus i grisarnas arvsmassa har forskarna utfört ytterligare tretton genredigeringar för att blidka det mänskliga immunförsvaret. Grisarna verkar vara helt friska, fertila och ha väl fungerande organ.

Forskarna redogör för positiva laboratorieresultat som visar att celler från de genomredigerade grisarna accepteras väl av vårt immunförsvar. De har även börjat transplantera organ från grisarna till apor. Om alla tester går bra förutspår forskarna att en första xenotransplantation från de genomredigerade grisarna till människa kan ske inom fem år.

/Mia Olsson

Källor:
Eyeing organs for human transplants, companies unveil the most extensively gene-edited pigs yet. Science Magazine. Dec 19. 2019.
Extensive Mammalian Germline Genome Engineering. Yue et al, Nature Biomedical Engineering. Published 21 September 2020.