Tekniker

Utvecklingen inom genteknikområdet går fort. Här kan du läsa om grundläggande tekniker för att undersöka arvsmassan och tekniker som används för att ändra DNA. (Sidan är under uppbyggnad)