Uganda godkänner biosäkerhetslagstiftning

Bild på bananblomma
Bananblomma

Under hösten 2017 godkände parlamentet i Uganda en biosäkerhetslagstiftning som skulle göra det möjligt att odla genetiskt modifierade grödor i landet. För att lagstiftningen ska träda i kraft måste dock president Museveni godkänna den och han hade en rad invändningar. Presidenten ville bland annat att det skulle framgå att lagstiftningen endast gällde växter och djur och att det inrättades gen- och fröbanker för att bevara den biologiska mångfalden. Parlamentet samtyckte till presidentens rekommendationer och har nu godkänt den slutliga versionen av biosäkerhetslagstiftningen.

Forskare i Uganda har förädlat en rad grödor med hjälp av genteknik och flera av dem har redan testats i fältförsök. Det gäller till exempel banan med resistens mot en sjukdom som orsakas av bakterien Xanthomonas campestris och potatis med motståndskraft mot bladmögel. Både fältförsöken med potatis och med banan har visat på mycket goda resultat. Efter sex veckor i fältförsök var alla omodifierade potatisplantor döda, medan de genetiskt modifierade var opåverkade av bladmögel. Detsamma gällde de modifierade bananerna, kontrollplantorna vissnade ner medan de modifierade växte vidare.

Kokbanan är en viktig stapelgröda på den afrikanska kontinenten. Uganda står för 30 procent av den globala produktionen och har den högsta konsumtionen av kokbanan per capita. I Uganda kallas kokbanan för matoke, vilket betyder mat. I Uganda, Rwanda and Burundi, består över 30 procent av det dagliga kaloriinttaget av banan, i vissa regioner upp till 60 procent. Bakterien Xanthomonas är en allvarlig skadegörare som kan slå ut en hel odling.

Källor
Parliament approves GMO Bill, Parliment of the republic of Uganda News 29 November 2018

Nature Biotechnology, Around the world in a month, Volume 35, Number 11, November 2017

First field observation in Uganda shows extreme resistance to late blight by GM potato. International Potato Center, January 16, 2016

Fields test of biotech potato shows impressive control of late blight disease. International Potato Center, November 2, 2017 

Field trial of Xanthomonas wilt disease-resistant bananas in East Africa, Tripathi et al, Nature Biotechnology, Correspondence 32:868 (2014)

Genetically engineered bananas resistant to Xanthomonas wilt disease and nematodes. Tripathi et al, Food and Energy Security doi.org/10.1002/fes3.101 (29 March 2017)