Kan genetisk modifiering bidra till att rädda almarna?

Almen och asken är idag akut hotade av aggressiva svampsjukdomar. För att återfå livaktiga bestånd behövs almar och askar med motståndskraft mot de här sjukdomarna. I en statlig utredning föreslås finansiering för förädling för sjukdomsresistent alm och ask. Den föreslår också genetisk modifiering för att ge almarna motståndskraft, som en plan B om förädlingsstrategin inte…

Tillstånd återkallat för odling av gyllene riset i Filippinerna

Det gyllene riset har modifierats genetiskt för att få en hög halt betakaroten, vilket gör riset gult. Betakaroten omvandlas i kroppen till A-vitamin som är en brist hos människor i många utvecklingsländer. Riset togs fram för 20 år sedan, men först 2021 godkände Filippinerna som första land riset för kommersiell odling, efter omfattande hälso-och miljöriskanalyser.…

Hur går förhandlingarna i EU om en ny förordning för växter förädlade med gensaxen? Senaste: Europaparlamentet verifierade sitt ja den 24/4 men förhandlingarna har strandat i ministerrådet

Förhandlingar pågår om kommissionens lagförslag som gäller grödor förädlade med nya genomiska tekniker (NGT), som till exempel gensaxar. I förslaget ska NGT-förädlade växter lyftas ut från den lagstiftning som gäller genetiskt modifierade organismer. Det finns fortfarande knutar kvar att lösa upp – den förmodligen svåraste handlar om det ska vara möjligt att ta patent på…

Ny reglering kring växer förädlade med nya genomiska tekniker föreslås

EU-kommissionen lade idag, 5 juli 2023, fram ett förslag om en ny förordning för växter som förädlats med vissa nya genomiska tekniker (NGT). Syftet med förordningen är att underlätta användningen av till exempel gensaxen CRISPR/Cas9 vid förädling av grödor inom Europa. Med NGT kan grödor förädlas snabbare och effektivare för ett mer hållbart jordbruk, i…