Höns skyddas mot fågelinfluensa med CRISPR/Cas9

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar hos vilda fåglar och som snabbt kan sprida sig, och döda stora bestånd av både vilda och tama fåglar, till exempel höns. Viruset är ett hot mot fågelbestånden så väl som ekonomin och människors hälsa eftersom det då och då byter värd och infekterar människor. I ett försök att…

CRISPR kan minska klimatavtrycket inom pappersindustrin

Papper kan vid en första anblick verka som den ultimata miljövänliga produkten. Den är nedbrytningsbar, går att återvinna och den huvudsakliga ingrediensen, cellulosa, förnyas hela tiden så länge det växer träd. Vid en närmare granskning ändras emellertid bilden: tillverkningen av papper ofta medför en tung belastning på miljön i form av kemikalieavfall och utsläpp av…

Ny reglering kring växer förädlade med nya genomiska tekniker föreslås

EU-kommissionen lade idag, 5 juli 2023, fram ett förslag om en ny förordning för växter som förädlats med vissa nya genomiska tekniker (NGT). Syftet med förordningen är att underlätta användningen av till exempel gensaxen CRISPR/Cas9 vid förädling av grödor inom Europa. Med NGT kan grödor förädlas snabbare och effektivare för ett mer hållbart jordbruk, i…

Positiv effekt av CAR-T-celler för patienter med den autoimmuna sjukdomen myasthenia gravis

CAR-T-cellterapier är ursprungligen utvecklade som cancerbehandlingar. Nu har det för andra gången visats att de kan vara effektiva mot autoimmuna sjukdomar. I en aktuell studie som publicerats i The Lancet Neurology visar forskare hur en CAR-T-cellterapi gett mycket positiv behandlingseffekt hos fjorton patienter med myasthenia gravis.   Sjukdomen myasthenia gravis karaktäriseras av att immunsystemet felaktigt…

Utredning i Norge: Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Norsk utredning om genteknik publicerades 2023-06-06: Hur ser utvecklingen ut och hur bör regleringen vara? Ladda ner och läs utredningen här: NOU 2023: 18 – regjeringen.no Se en presentation av den omfattande utredningen av utredningsledare Anna Wargelius här: Genteknologiutvalet legg fram si utgreiing – regjeringen.no