Australiens högsta domstol ogiltigförklarar patent på gen som ger ökad risk för bröstcancer

BRCA1 är en human gen vars protein hjälper till att reparera skadat DNA. Mutationer i genen som leder till att det inte produceras något funktionsdugligt protein är förenade med en mycket hög risk för att utveckla bröstcancer.

Myriad Genetics är ett USA-baserat företag som utvecklat ett gentest för analys av mutationer i BRCA1-genen. De har haft patenträttigheterna i Australien och testerna har, via licens, marknadsförts av det australiensiska företaget Genetic Technologies.

Den 7 oktober 2015 ogiltigförklarade högsta domstolen patentet. Domstolen menade att isolerat DNA som kodar för ett BRCA1-protein med specifika genetiska förändringar inte är en patenterbar uppfinning.

 

Marie Nyman

Källa: High court of Australia, D´Arcy v Myriad Genetics Inc & Anor: http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2015/hca-35-2015-10-07.pdf

 

   

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »