Yttranden 2017

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
083/2017-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med genterapiprodukten FLT1801a för att utvärdera behandling av svår hemofili B536,67 KB
074/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök asp och hybridasp, ansökan om förlängning av tillstånd521,76 KB
073/2017-4.1.1.JordbruksverketFörslag till nya och ändrade djurskyddsföreskrifter för djurförsöksetisk prövning och hållande av försöksdjur538,48 KB
067/2017-4.1.1.JordbruksverketMajs MZIR098, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning102,00 KB
054/2017-4.1.1.JordbruksverketMajs MON 87419, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning94,81 KB
052/2017-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med immunterapi för behandling av cancer30,89 KB
051/2017-4.1.1.JordbruksverketTilläggsremiss om ändringar om avgifter i djurskyddsförordningen24,23 KB
046/2017-4.1.1.SocialdeptUtredning om reglering av biobanker (SOU 2017:40)76,24 KB
040/2017-4.1.1.JordbruksverketBomull DAS-81910-7, för användning som livsmedel och foder, import och bearbetning53,11 KB
033/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, backtrav57,28 KB
032/2017-4.1.1.JordbruksverketFörslag till beslut i ärendet om oljedådra36,62 KB
030/2017-4.1.1.JordbruksverketÄndrade avgifter i Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter i vissa ärenden enligt § 67 djurskyddsförordningen50,40 KB
028/2017-4.1.1.LivsmedelsverketRaps MS11, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning52,83 KB
022/2017-4.1.1.LivsmedelsverketMajs GA21 x T25, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning52,99 KB
020/2017-4.1.1.JordbruksverketSoja 68416xMON-89788-1, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning36,01 KB
018/2017-4.1.1.LäkemedelsverketAnsökan om att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler36,30 KB
017/2017-4.1.1.LivsmedelsverketSoja MON 87708 x MON 89788 x A5547-127, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning53,75 KB
016/2017-4.1.1.LivsmedelsverketMajs MON87427x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning36,25 KB
010/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, oljedådra39,43 KB
009/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, potatis36,11 KB