Yttranden 2018

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
111/2018-4.1.1.LivsmedelsverketMajs MON89034x1507xMIR162xNK603xDAS-402789 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
106/2018-4.1.1.SocialdeptUtkast till lagrådsremiss med förslag på vissa ändringar i PKU-biobankenSe yttrande
105/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas III-studie med ett genetiskt modifierat adenoassocierat virus för behandling av patienter med medelsvår till svår Hemofili BSe yttrande
094/2018-4.1.1.JordbruksverketÄndring av villkor i ett fältförsöksärendeSe yttrande
093/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs DP4114xMON810xMIR604xNK603, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
091/2018-4.1.1.Justititedept.Gentekniknämndens framtida organisationSe yttrande
090/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas III-studie av läkemedlet CMB305 för immunterapibehandling av patienter med synovialt sarkomSe yttrande
089/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas II-studie med ett vaccin, HB-101 mot Cytomegalovirusinfektion, för behandling av patienter som ska genomgå en njurtransplantationSe yttrande
088/2018-4.1.1.LivsmedelsverketMajs BT11 x MIR162 x MON89034 x 5307 x GA21, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
087/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas II-studie av en adenovirusvektor som uttrycker VEGF-C (Lymfactin®), för behandling av patienter som drabbats av lymfödemSe yttrande
086/2018-4.1.1.JordbruksverketNejlika FLORIGENE®Moonaqua™, FLO-40689-6, import av snittblommor för prydnadsändamålSe yttrande
081/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034x1507xMON87411x59122xDAS-40278-9, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
080/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034xMIR162xMON87411, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
079/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON87460xMON89034x1507xMON87411x59122, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
078/2018-4.1.1.JordbruksverketSojaböna MON87751xMON87701xMON87708xMON89788 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
076/2018-4.1.1.JordbruksverketSojaböna DP305423xMON87708xMON89788, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
071/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler för behandling av cancerSe yttrande
062/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning för behandling av cancerformen storcelligt B-cellslymfomSe yttrande
056/2018-4.1.1.LivsmedelsverketKommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 178/2002 (EU:s livsmedelsförordning m.fl.)Se yttrande
042/2018-4.1.1.SocialdeptUtredning om framtidens biobanker (SOU 2018:4)Se yttrande
038/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning för behandling av spinal muskelatrofiSe yttrande
025/2018-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, potatisSe yttrande
023/2018-4.1.1.UtbildningsdeptEtikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)Se yttrande
019/2018-4.1.1.JordbruksverketFältförsök hybridasp, ansökan om förlängning av tillståndSe yttrande
003/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med genterapi för behandling av ögonsjukdomen Retinitis pigmentosaSe yttrande
002/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med immunterapi för behandling av cancerSe yttrande