Yttranden 2018

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
111/2018-4.1.1.LivsmedelsverketMajs MON89034x1507xMIR162xNK603xDAS-402789 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning384,00 KB
106/2018-4.1.1.SocialdeptUtkast till lagrådsremiss med förslag på vissa ändringar i PKU-biobanken115,45 KB
105/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas III-studie med ett genetiskt modifierat adenoassocierat virus för behandling av patienter med medelsvår till svår Hemofili B150,46 KB
094/2018-4.1.1.JordbruksverketÄndring av villkor i ett fältförsöksärende75,01 KB
093/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs DP4114xMON810xMIR604xNK603, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning154,75 KB
091/2018-4.1.1.Justititedept.Gentekniknämndens framtida organisation73,43 KB
090/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas III-studie av läkemedlet CMB305 för immunterapibehandling av patienter med synovialt sarkom45,06 KB
089/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas II-studie med ett vaccin, HB-101 mot Cytomegalovirusinfektion, för behandling av patienter som ska genomgå en njurtransplantation67,96 KB
088/2018-4.1.1.LivsmedelsverketMajs BT11 x MIR162 x MON89034 x 5307 x GA21, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetning68,36 KB
087/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk fas II-studie av en adenovirusvektor som uttrycker VEGF-C (Lymfactin®), för behandling av patienter som drabbats av lymfödem49,07 KB
086/2018-4.1.1.JordbruksverketNejlika FLORIGENE®Moonaqua™, FLO-40689-6, import av snittblommor för prydnadsändamål49,69 KB
081/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034x1507xMON87411x59122xDAS-40278-9, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning57,97 KB
080/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034xMIR162xMON87411, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning55,48 KB
079/2018-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON87460xMON89034x1507xMON87411x59122, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning59,31 KB
078/2018-4.1.1.JordbruksverketSojaböna MON87751xMON87701xMON87708xMON89788 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning54,02 KB
076/2018-4.1.1.JordbruksverketSojaböna DP305423xMON87708xMON89788, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning62,04 KB
071/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler för behandling av cancer70,36 KB
062/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning för behandling av cancerformen storcelligt B-cellslymfom43,66 KB
056/2018-4.1.1.LivsmedelsverketKommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 178/2002 (EU:s livsmedelsförordning m.fl.)93,54 KB
042/2018-4.1.1.SocialdeptUtredning om framtidens biobanker (SOU 2018:4)27,53 KB
038/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning för behandling av spinal muskelatrofi87,28 KB
025/2018-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, potatis85,31 KB
023/2018-4.1.1.UtbildningsdeptEtikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)90,29 KB
019/2018-4.1.1.JordbruksverketFältförsök hybridasp, ansökan om förlängning av tillstånd83,47 KB
003/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med genterapi för behandling av ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa88,70 KB
002/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med immunterapi för behandling av cancer88,49 KB