Yttranden 2018

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
038/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning för behandling av spinal muskelatrofi87,28 KB
025/2018-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, potatis85,31 KB
023/2018-4.1.1.UtbildningsdeptEtikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)90,29 KB
019/2018-4.1.1.JordbruksverketFältförsök hybridasp, ansökan om förlängning av tillstånd83,47 KB
003/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med genterapi för behandling av ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa88,70 KB
002/2018-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med immunterapi för behandling av cancer88,49 KB