Yttranden 2020

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
013/2020-4.1.1.SocialdepartemetetAnpassningar till EUs förordning om medicintekniker499,15 KB
015/2020-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning immunoterapi mot b-cellslymfom525,59 KB
014/2020-4.1.1.JordbruksverketMarknadsgodkännande majs MON 87429541,07 KB
010/2020-4.1.1.JordbruksverketFältförsök med genmodifierad potatis548,01 KB
102/2019-4.1.1.JordbruksverketRaps LBFLFK för import och bearbetning och användning som livsmedel och foder588,35 KB