Yttranden 2020

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
035/2020-4.1.1JordbruksverketMarknadsgodkännande_sareptasenapSe yttrande
036/2020-4.1.1Läkemedelsverketklinisk prövning hemofiliA_taSe yttrande
022/2020-4.1.1.Läkemedelsverketklinisk prövning multipelt myelom_taSe yttrande
021/2020-4.1.1LivsmedelsverketMarknadsgokännande majs DP23211_taSe yttrande
013/2020-4.1.1.SocialdepartemetetAnpassningar till EUs förordning om medicinteknikerSe yttrande
015/2020-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning immunoterapi mot b-cellslymfomSe yttrande
014/2020-4.1.1.JordbruksverketMarknadsgodkännande majs MON 87429Se yttrande
010/2020-4.1.1.JordbruksverketFältförsök med genmodifierad potatisSe yttrande
102/2019-4.1.1.JordbruksverketRaps LBFLFK för import och bearbetning och användning som livsmedel och foderSe yttrande