Yttranden 2015

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
066/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON 87403, för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetningSe yttrande
063/2015-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av neuroendokrin tumörsjukdomSe yttrande
062/2015-4.1.1.NaturvårdsverketFörslag till den tredje rapporteringen av genomförandet av CartagenaprotokolletSe yttrande
060/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON 87411, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
059/2015-4.1.1.JordbruksverketSoja FG72xA5547-127, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
055/2015-4.1.1.LivsmedelsverketBomull GHB14xLLCotton25xMON15985, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
050/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034x1507xMON88017x59122, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
049/2015-4.1.1.JordbruksverketMajs MON87427xMON89034xNK603, för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
048/2015-4.1.1.JordbruksverketKommissionens förslag till förändring av (EG) 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foderSe yttrande
043/2015-4.1.1.Justitiedept.Betänkandet myndighetsdatalag (SOU 2015:39)Se yttrande
039/2015-4.1.1.JordbruksverketSockerbeta H7-1, fältförsök, förlängning av tillståndSe yttrande
036-037/2015-4.1.1.JordbruksverketFörslag till ändringar i föreskrifter om försöksdjur samt föreskrifter om avgifter i sammanhangetSe yttrande
035/2015-4.1.1.FinansdeptMyndigheters användning av Statens servicecenters tjänsterSe yttrande
034/2015-4.1.1.JordbruksverketÄpple- och pärongrundstammar, ansökan om förlängt tillståndSe yttrande
033/2015-4.1.1.LivsmedelsverketMajs 4114 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
018/2015-4.1.1.JordbruksverketSoja MON 87751 för användning som livsmedel och foder samt import och bearbetningSe yttrande
004/2015-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning av ett genmodifierat virus för behandling av medelsvår till svår hemofili B, blödarsjukaSe yttrande