Attitydundersökning

Tillsammans med analysföretaget Novus och institutionen för växtbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet har Gentekniknämnden undersökt svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling.

Rapporten hittar du här.