Yttranden 2019

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
098/2019-4.1.1. LäkemedelsverketKlinisk prövning, malignt melanom506,81 KB
096/2019-4.1.1.JordbruksverketMajs DP202216, import, bearbetning, livsmedel och foder548,40 KB
087/2019-4.1.1.NaturvårdsverketSveriges fjärde rapport till Cartagenaprotokollet477,32 KB
093/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning, hemofili B508,83 KB
044/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning av genetiskt modifierade bakterier för behandling av svårläkta kroniska sår169,93 KB
041/2019-4.1.1.JordbruksverketFörslag till beslut, fältförsök med genredigerad potatis146,59 KB
035/2019-4.1.1.JordbruksverkeetSojaböna GMB151 för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetning155,82 KB
028/2019-4.1.1.JordbruksverketFörslag till beslut, fältförsök med genetiskt modifierat vete74,41 KB
021/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med en genmodifierad vektor för vaccinering mot RS-virus148,44 KB
012/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning fas 3, multipelt myelom (benmärgscancer)175,98 KB
002/2019-4.1.1.JordbruksverketFältförsök vete165,68 KB