Yttranden 2019

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
098/2019-4.1.1. LäkemedelsverketKlinisk prövning, malignt melanomSe yttrande
096/2019-4.1.1.JordbruksverketMajs DP202216, import, bearbetning, livsmedel och foderSe yttrande
087/2019-4.1.1.NaturvårdsverketSveriges fjärde rapport till CartagenaprotokolletSe yttrande
093/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning, hemofili BSe yttrande
044/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning av genetiskt modifierade bakterier för behandling av svårläkta kroniska sårSe yttrande
041/2019-4.1.1.JordbruksverketFörslag till beslut, fältförsök med genredigerad potatisSe yttrande
035/2019-4.1.1.JordbruksverkeetSojaböna GMB151 för användning som livsmedel och foder samt för import och bearbetningSe yttrande
028/2019-4.1.1.JordbruksverketFörslag till beslut, fältförsök med genetiskt modifierat veteSe yttrande
021/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med en genmodifierad vektor för vaccinering mot RS-virusSe yttrande
012/2019-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning fas 3, multipelt myelom (benmärgscancer)Se yttrande
002/2019-4.1.1.JordbruksverketFältförsök veteSe yttrande