De gyllene bananerna

I dagarna startar det första försöket på människor med betakaroten-berikade bananer. Försöket genomförs för att undersöka hur effektivt betakarotenet i bananerna omvandlas till A-vitamin i kroppen. Brist på A-vitamin leder bland annat till blindhet.

I Uganda är bananer en viktig del av dieten. En ugandier äter i snitt 250 kg bananer per person och år, men det är inte främst de söta bananerna som vi äter i Sverige utan de som kallas kokbananer. De bananer som modifierats och som nu ska testas är den typ av bananer som är allra vanligast i Uganda, ”East African Highland-bananer”. De har modifierats med en gen från asupina-bananer som naturligt innehåller höga halter betakaroten.

De modifierade bananerna är ett resultat av ett samarbete mellan forskare från Australien och från Uganda.   

 

Marie Nyman

Vitamin A Super Banana in human trials, Nature Biotechnology 32:857 (september 2014)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »