Genen som ger gröna kakaofrukter

Målet för kakaoförädlare är att få fram träd (Theobroma cacao) som ger stora skördar och bönor som smakar gott. Kakaofrukter kan vara röda eller gröna. De gröna frukterna anses ge godare kakao. Med hjälp av kartor över arvsmassan kan växtförädlarna lättare och snabbare se om de sorter de tar fram har en arvsmassa som till exempel ger gröna frukter.

Redan 2010 sekvensbestämdes arvsmassan hos kakaoträdet. Den gången var det sorten Criollo. Nu har en annan grupp kartlagt sorten Matina. Poängen att kartlägga två olika sorter inom en och samma art är att hitta de små skillnader som skiljer sorterna åt, till exempel röd eller grön frukt.

Med hjälp av kartan över arvsmassan har forskarna funnit den gen som troligen ger upphov till gröna eller röda frukter. Om genen producerar mycket RNA så blir det en röd frukt. Producerar den lite RNA blir det en grön frukt. Tack vare denna information kan växtförädlarna välja ut plantor som ger grön frukt, långt innan träden faktiskt är så stora att de ger frukt.

Jenny Carlsson

Källor: Motamayor, J.C. et al. (2013) The genome sequence of the most widely cultivated cacao type and its use to identify candidate genes regulation pod color. Genome Biology 14:R53; Argout, X. et al. (2011) The genome of Theobroma cacao. Nature Genetics 43:101-108; Genteknikens utveckling 2010

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »