Hudceller blir nervceller

Forskare i USA har lyckats att omvandla hudceller från patienter med Huntingtons sjukdom till stamceller. Dessa stamceller har i sin tur omvandlats till nervceller som återspeglar patienternas egna celler.

Med hjälp av denna teknik skulle man kunna studera vad som orsakar sjukdomen i detalj samt testa olika läkemedel. Nervcellerna som drabbas vid Huntingtons sjukdom är annars otillgängliga och kan inte isoleras från patienternas hjärna.

Natalie von der Lehr

Källa:The HD iPSC Consortium, Cell Stem Cell 11:264 (augusti 2012)

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »