Modifierad färgtistel producerar höga halter omega-6-fettsyra

Omega-6 fettsyran gamma-linolensyra (GLA) anses ha hälsobefrämjande effekter. GLA finns naturligt i olja från bland annat gurkört (20 procent) och nattljus (10 procent). Dessa arter saknar dock många egenskaper som är viktiga för storskalig produktion och det är därför dyrt att framställa GLA från dem.

Färgtistel (Carthamus tinctorius) odlas kommersiellt för produktion av linolsyra och oljesyra. GLA bildas från linolsyra och forskare har genom att modifiera en sort som innehåller höga halter av linolsyra fått färgtisteln att producera över 70 procent GLA i sin fröolja.

Oljan har godkänts av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) och saluförs under namnet Sonova 400.

Marie Nyman

Nykiforuk et al, Transgenic Research 21:367 (2012)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »