Nationell satsning på genomsekvensering

I november 2014 beslutade svenska Science for Life Laboratories (SciLifeLab) vilka forskningsprojekt som blir en del av den nationella satsningen på sekvensbestämning av hela arvsmassor. Flera av projekten fokuserar på mänskliga sjukdomar som leukemi och Alzheimers sjukdom. Andra projekt kommer att studera den biologiska mångfalden inom olika organismer som till exempel havstulpan och kanin.

Källa: Pressmeddelande SciLifeLab 17 november 2014 (https://www.scilifelab.se/news/announcement-of-national-sequencing-projects-that-will-receive-scilifelab-funding/)

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »