Protein från ätlig ormbunke ger bomull resistens mot vita flygare

Bomullsmjöllöss är släkt med bladlöss. Mjöllöss kallas ofta vita flygare. De suger växtsaft, sprider virus och utsöndrar honungsdagg, ett klibbigt sekret som är rikt på socker. Att lössen suger i sig växtsaft påverkar växten negativt och honungsdaggen är en grogrund för svampinfektioner. Lössen sprider dessutom nära 200 växtvirus som i sin tur orsakar skördeförluster. Lössen suger saft från flera 100 olika växtarter.

Ormbunkar är motståndskraftiga mot insektsangrepp och extrakt från ormbunkar används bland annat i jordnötsodlingar för att bekämpa andra insektsarter.

Forskare i Indien testade protein från 38 arter av ormbunke på bomullsmjöllöss och hittade ett protein i den ätliga ormbunken  Tectaria macrodonta som var giftigt för lössen.

Bomull modifierades med genen för det för lössen giftiga proteinet. Det resulterade i bomullsplantor som var resistenta mot mjöllöss och skyddade mot virus. En rad andra insektsarter studerades inklusive nyckelpiga som är en naturlig fiende till bomullsmjöllusen. Ingen av dessa påverkades negativt av ormbunksproteinet. En första studie på råttor visade inte på några negativa effekter på försöksdjuren.

 

Marie Nyman

Expression of an insecticidal fern protein in cotton protects against whitefly. Shukla et al, Nature Biotechnology volume 34, number 10 (October 2016)

 

 

 

 

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »