Rökning modifierar generna

DNA kan modifieras, till exempel genom att kemiska grupper som metyl eller acetyl binder till DNA:t. Dessa förändringar fungerar som en av- och på-knapp för reglering av genuttryck.

I samband med en studie av 374 individer upptäckte forskare att de rökare som ingick i gruppen hade färre metyleringar i 20 olika regioner av sitt DNA jämfört med icke-rökare. Vidare analys av fynden ledde fram till att det handlade om fyra specifika gener som alla är inblandade i utveckling av lungcancer. Rökare hade färre metyleringar på dessa gener och därför var generna mer aktiva.

Natalie von der Lehr

Källa: Shenker et al, Human Molecular Genetics 22:843 (2013)  

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »