Yttranden 2017

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
083/2017-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med genterapiprodukten FLT1801a för att utvärdera behandling av svår hemofili BSe yttrande
074/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök asp och hybridasp, ansökan om förlängning av tillståndSe yttrande
073/2017-4.1.1.JordbruksverketFörslag till nya och ändrade djurskyddsföreskrifter för djurförsöksetisk prövning och hållande av försöksdjurSe yttrande
067/2017-4.1.1.JordbruksverketMajs MZIR098, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
054/2017-4.1.1.JordbruksverketMajs MON 87419, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
052/2017-4.1.1.LäkemedelsverketKlinisk prövning med immunterapi för behandling av cancerSe yttrande
051/2017-4.1.1.JordbruksverketTilläggsremiss om ändringar om avgifter i djurskyddsförordningenSe yttrande
046/2017-4.1.1.SocialdeptUtredning om reglering av biobanker (SOU 2017:40)Se yttrande
040/2017-4.1.1.JordbruksverketBomull DAS-81910-7, för användning som livsmedel och foder, import och bearbetningSe yttrande
033/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, backtravSe yttrande
032/2017-4.1.1.JordbruksverketFörslag till beslut i ärendet om oljedådraSe yttrande
030/2017-4.1.1.JordbruksverketÄndrade avgifter i Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter i vissa ärenden enligt § 67 djurskyddsförordningenSe yttrande
028/2017-4.1.1.LivsmedelsverketRaps MS11, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
022/2017-4.1.1.LivsmedelsverketMajs GA21 x T25, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
020/2017-4.1.1.JordbruksverketSoja 68416xMON-89788-1, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
018/2017-4.1.1.LäkemedelsverketAnsökan om att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-cellerSe yttrande
017/2017-4.1.1.LivsmedelsverketSoja MON 87708 x MON 89788 x A5547-127, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
016/2017-4.1.1.LivsmedelsverketMajs MON87427x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetningSe yttrande
010/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, oljedådraSe yttrande
009/2017-4.1.1.JordbruksverketFältförsök, potatisSe yttrande