10 år sedan första CAR-T-cellterapin – patienter fortfarande fria från cancer

År 2010 var två patienter med kronisk lymfatisk leukemi de första i världen att få en ny typ av genterapi som kallas för CAR-T-cellterapi. Drygt tio år efter behandlingen är patienterna fortfarande fria från cancer.*

I en CAR-T-cellterapi har patientens egna T-celler, som är en typ av immunceller, modifierats genetiskt så att de bättre känner igen och dödar cancerceller. T-cellerna får en ny gen som kodar för en så kallad CAR (chimär antigen receptor) som gör att T-cellerna blir bättre på att upptäcka och döda cancerceller.

Vid uppföljningen av patienterna kunde forskarna konstatera att de inte bara var fria från cancer utan att CAR-T-cellerna också hade delat sig och fanns kvar i kroppen. Det innebär att patienterna har ett fortsatt skydd mot återfall.   

Inom EU finns idag fem godkända CAR-T-cellterapier för behandling av bland annat myelom, lymfom och leukemi.  Behandlingsformen har inte fungerat för alla patienter och den är hittills bara effektiv för olika typer av blodcancer. Dessa utgör cirka 10 procent av alla cancerformer.

Den här långtidsstudien är viktig eftersom den hjälper forskarna att förstå varför inte alla patienter blir hjälpta. Samtidigt visar den att när det fungerar så finns det verkligt hopp om att bota en cancersjuk.

*Den ena patienten dog tragiskt i sviterna av covid-19 under 2021.

/Mia Olsson

Källor:

Melenhorst J.J. et al., Decade-long leukaemia remissions with persistence of CD4+ CAR T cells. Nature (2022).

A cancer cure? Penn treatment kept 2 men’s chronic leukemia in remission for a decade. The Philadelphia Inquirer. Onsdag 6 april 2022.