Ansökan om godkännande av leghemoglobin från genetiskt modifierad Pichia pastoris