Förnyelse av godkännandet av genetisk modifierad bomull