Gentekniknämndens synpunkter på ”Läkemedelspaketet” – lagförslagsändringar inom EU.