Klinisk prövning av genetiskt modifierade celler för transplantation vid diabetes typ 1