Äldsta DNA som sekvenserats kommer från en 1,3 miljoner år gammal mammut

Av alla arter som någonsin gått på jorden så finns bara en bråkdel kvar. Det enda vi vet om de utdöda arterna kommer från arkeologiska utgrävningar och DNA-analyser av fossil.

Bild på mammut i bergslandskap.

Problemet med ”gammalt DNA” är att det bryts ner och sönderdelas över tid och till slut blir den långa DNA-sekvensen oläslig. Fossil som hittats infrusna i permafrost utgör i viss mån ett undantag eftersom kylan fördröjer nedbrytningen och DNA-bitarna går i vissa fall att pussla ihop till den ursprungliga sekvensen.

Forskare från bland annat Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har lyckats rena fram och sekvensera DNA från en 1,3 miljoner år gammal tand som tillhört en siberisk mammut. Det är det äldsta DNA som någonsin sekvenserats.

Den förra rekordhållaren är en 750 000 år gammal häst, och det äldsta DNA från vår egen art som sekvenserats är ”bara” 15 000 år gammalt. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Totalt sekvenserades DNA från tre olika mammutar som hittats infrusna i permafrosten i Sibirien. Två av dessa var äldre än 1 miljon år och den tredje vandrade på tundran för ungefär 700 000 år sedan. Den yngsta tillhörde arten ullhårig mammut som är den art som ofta porträtteras med päls och långa betar. Den näst yngsta var en föregångare till den ullhåriga av arten stäppmammut.

Förutom att flytta tillbaka tidslinjen för hur gammalt DNA som är möjligt att sekvensera så gjorde forskarna också en ny upptäckt. Den äldsta mammuten tillhörde en tidigare helt okänd gren i mammutarnas släktträd. Den nyupptäckta mammuten döptes till Krestkova efter den lilla by som ligger i närheten av den plats där mammuten hittades infrusen i permafrost.

/Mia Olsson

Källa:

van der Valk et al., Million-year-old DNA sheds light on the genomic history of mammoths. Nature (2021).