Annelie är ny kansliansvarig på Gentekniknämnden

Foto på Anneli Carlsbecker

Annelie Carlsbecker är ny kansliansvarig på Gentekniknämnden och efterträder Marie Nyman som gått i pension. Annelie har en bakgrund som universitetslektor vid Uppsala universitet där hon undervisade i genetik, molekylärbiologi och växters fysiologi och utvecklingsbiologi. I sin forskning fokuserade hon på hur växter svarar på torka och salt med att justera sina rötter och vattenupptagsförmåga. Annelie disputerade 2002 vid Uppsala universitet, etablerade en egen forskargrupp 2006 och blev docent och universitetslektor 2015.


På Gentekniknämnden kommer Annelie att bland annat förbereda ärenden som handlar om växter och GMO för nämnden. En annan viktig uppgift som Annelie kommer att jobba med är att sprida kunskap om genteknik till allmänheten på olika sätt.