Attitydundersökning

Tillsammans med analysföretaget Novus och institutionen för växtbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet har Gentekniknämnden undersökt svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling.

Läs hela rapporten rapporten här (öppnas som pdf)

Sammanfattning:

Förkunskaper

 • Varannan svensk är osäker på om en tomat som inte är genetiskt modifierad har DNA.
 • Varannan svensk har hört talas om genomredigering med gensaxar, men bara en av fyra tillstår att de känner till gensaxar.
 • En dryg tredjedel av svenskarna tror att produkter från genetiskt modifierade växter är lika säkra som de som förädlats med andra metoder. Hälften svarar att de inte vet.
 • En tredjedel av svenskarna tror att genetiskt modifierade produkter är vanliga i handeln, en annan tredjedel svarar att de inte vet.

Attityder

 • En klar majoritet, ungefär sju av tio svenskar, är positiva till att använda genomredigering med gensaxar inom växtförädling om syftet uppfattas som samhällsfrämjande. Av yngre personer, och personer som känner till gensaxar sedan tidigare är åtta-nio av tio positiva.
 • Ungefär en av tre är positiva till växtförädling med genteknik, oavsett metod (färre är positiva till traditionell mutationsförädling med t.ex. strålning).
 • Fyra av tio svenskar instämmer helt eller delvis i att det kan vara oetiskt att inte använda genteknik om det kan bidra till att lösa samhällsproblem.
 • Drygt en av fyra svenskar anser att genomredigering kan få användas för att förädla växter som odlas ekologiskt.
 • Var tredje svensk är positiv till att en gensax används för att förädla växter för den svenska marknaden om det sker i svensk regi. 
 • En majoritet av svenskarna, ungefär sju av tio, är oroade för att växtförädling med genomredigering kan ha negativa konsekvenser för hälsa och miljö.
 • En majoritet av svenskarna anser att det är viktigt att märka livsmedelsprodukter med vilken förädlingsmetod som används (även traditionell mutationsförädling).
 • De som känner till genomredigering med gensaxar är mer positiva till att de används inom växtförädling. 
 • Grupperna män, yngre personer och personer med universitets- eller högskoleutbildning är också mer positiva till växtförädling med gensax.