CRISPR-modifierade nötdjur godkända för marknaden i USA

I USA har genomredigerade nötdjur för första gången fått grönt ljus av Food and Drug Administration (FDA) som är den instans i landet som ser över livsmedelssäkerhet. FDA placerade den genomredigerade avelslinjen i kategorin låg risk. Det betyder att utvecklaren inte behöver ansöka om särskilt tillstånd för att marknadsföra produkter, till exempel kött, från de genomredigerade djuren och deras avkommor. Nötdjuren har med CRISPR/Cas9 fått en genetisk förändring, en mutation, som ger dem kortare päls året runt. De kan därför reglera sin temperatur bättre vilket är en fördel i ett varmare klimat.

Mutationer som leder till samma egenskap har uppstått flera gånger spontant och har fått spridning hos vissa nötraser i tropiska områden. Det är en form av anpassning för att bättre stå emot hetta. FDA har tidigare bedömt genetiskt förändrade djur i kategorin låg risk, men det har oftast inte handlat om djur som används inom livsmedelsindustrin.

/Mia Olsson

Källa:

Commissioner, O. of the. FDA Makes Low-Risk Determination for Marketing of Products from Genome-Edited Beef Cattle After Safety Review. FDA https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-makes-low-risk-determination-marketing-products-genome-edited-beef-cattle-after-safety-review (2022).

CRISPR beef cattle get FDA green light. Nat Biotechnol 40, 448 (2022). https://doi.org/10.1038/s41587-022-01297-z