Det gyllene riset odlades på Filippinerna under 2022 – är det stopp nu?

Det gyllene riset är ett ris som modifierats genetiskt för att motverka A-vitaminbrist. Barn i fattiga länder som lever av en ensidig kost drabbas svårast av A-vitaminbrist med konsekvenser som blindhet, underutveckling och ökad infektionskänslighet. Under 2022 godkände Filippinerna att det gyllene riset odlades och delades ut till barn och ammande mödrar, men april 2023 tog det stopp. Miljöorganisationer kräver att riskutvärderingen görs om och högsta domstolen i Filippinerna har stoppat tillståndet för kommersiell odling.

Betakaroten gör riset gult och omvandlas till A-vitamin i kroppen

Det gyllene riset har för första gången sedan det utvecklades på nittiotalet odlats i lite större skala under 2022. Det gyllene riset kallas så eftersom riskornen har en gulaktig färg. Den gula färgen kommer av att riset modifierats genetiskt för att producera betakaroten, vilket är ett gult pigment som omvandlas till A-vitamin i kroppen.

A-vitaminbrist är ett stort hälsoproblem i Filippinerna och många andra länder i Sydostasien och i Afrika där en fattig befolkning lever på en ensidig kost, ofta bestående mestadels av ris. Brist på A-vitamin leder till att hundratusentals barn varje år blir blinda, får kognitiva problem, blir underutvecklade och får ett svagt immunsystem som gör dem känsligare för diarrésjukdomar och för att drabbas hårt av mässlingen. A-vitaminbrist leder till många barns död, men påverkar också särskilt gravida och ammande kvinnor.

Ris med en bredare näringsprofil kan också vara på gång

Forskare arbetar också på att bredda det gyllene risets näringsprofil, genom att även berika det med järn och zink. Också brist på järn och zink är vanligt och leder till svåra hälsoproblem, som blodbrist och ökad dödlighet. För att kunna använda ett multiberikat ris i korsning och förädling av lokala varianter har flera olika gener fogats samman och introducerats tillsammans. Vid korsning undviker man då att de segregerar, vilket gör korsningsarbetet mycket mer effektivt. Projektet med ett multiberikat ris är ännu i forskningsfasen.

Filippinerna odlade det gyllene riset i större skala under 2022

Under 2021 godkände Filippinerna som första land det gyllene riset för kommersiell odling, efter omfattande hälso-och miljöriskanalyser av biosäkerhetsmyndigheter i många länder under mer än tjugo år. Under 2022 har mer än 100 ton skördats. Riset har odlats under överseende av det nationella risforskningsinstitutet IRRI, och ska distribueras till hushåll med gravida kvinnor, mödrar som ammar och små barn som löper risk att drabbas av vitamin A-brist. Man har planer på att öka odlingsarealen till flera provinser och bedriva studier på hur effektivt riset är på att mota A-vitaminbrist. Det har förts omfattande diskussioner om det gyllene riset är en framkomlig väg att bekämpa A-vitaminbrist, och det vill man nu pröva. Faller det väl ut är planen att börja sälja riset lokalt.

Studier pekar mot att konsumenter är positiva till det gyllene riset, men det är förstås också viktigt att riset har goda odlingsegenskaper så att lokala bönder är intresserade av att odla det. Nu väntar det gyllene riset på godkännanden för att introduceras också i Bangladesh, Indonesien, Vietnam, Indien och Kina. Lokala varianter av det gyllene riset utvecklas i förädlingsprogram. I Bangladesh är det redo för sådd, men om och i så fall när tillstånd för odling kommer till stånd är i nuläget oklart.

Kommersiell odling av det gyllene riset har nu stoppats i Filippinerna

Det gyllene riset var den första gröda som modifierats för att möta ett behov hos människor som konsumerar det, snarare än att ge en egenskap som underlättar odling. Trots de goda intentionerna har vissa miljöorganisationer kraftigt protesterat mot riset liksom mot andra genetiskt modifierade grödor.

Nu har en organisation som kallas Masipag tillsammans med Greenpeace med flera vänt sig till Filippinernas högsta domstol och motsatt sig beslut och utredningar från jordbruksdepartementet, och andra aktörer. Man har åberopat ”writ of kalikasan” vilket syftar till att ge skydd mot naturkatastrofer orsakade av mänsklig aktivitet, och krävt att tillstånd och riskutvärderingar för det gyllene riset och för en insektresistent Bt-aubergin, som fick tillstånd för kommersiell odling hösten 2022, ska raderas och göras om. Domstolen har svarat med att stoppa kommersiell odling av dessa grödor. Om det är ett tillfälligt eller permanent stopp får tiden utvisa.

/Annelie Carlsbecker, 2023-04-21

Källor

1. The seeds have germinated. The seeds have germinated | ETH Zurich

2. The science behind Golden Rice. The science behind Golden Rice

3. Vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency (who.int)

4. Multi-nutrient rice against malnutrition. Multi-nutrient rice against malnutrition | ETH Zurich

5. Singh, S. P., Gruissem, W. & Bhullar, N. K. Single genetic locus improvement of iron, zinc and β-carotene content in rice grains. Sci Rep 7, 6883 (2017).

6. Golden Rice. International Rice Research Institute Golden Rice | International Rice Research Institute (irri.org)

7. Malusog Rice harvested | PRRI. Philippine Rice Research Institute Malusog Rice harvested | Philirippine Rice Research Institute (philrice.gov.ph)

8. Kettenburg, A. J., Hanspach, J., Abson, D. J. & Fischer, J. From disagreements to dialogue: unpacking the Golden Rice debate. Sustain Sci 13, 1469–1482 (2018).

9. De Steur, H., Stein, A. J. & Demont, M. From Golden Rice to Golden Diets: How to turn its recent approval into practice. Glob Food Sec 32, 100596 (2022).

10. SC Issues Writ of Kalikasan on Genetically Modified Rice and Eggplant Products – Supreme Court of the Philippines. SC Issues Writ of Kalikasan on Genetically Modified Rice and Eggplant Products – Supreme Court of the Philippines (judiciary.gov.ph)