Djurvärlden får surrogatpappor med genteknik

Inom djuravel är vissa egenskaper mer önskvärda än andra. Hos produktionsdjur handlar det ofta om egenskaper som ger högre avkastning, till exempel kor och getter som ger mycket mjölk eller höns som lägger många ägg. Det kan också röra sig om egenskaper som ger ökad motståndskraft mot sjukdomar. För att påskynda utbredningen av önskvärda egenskaper i populationer av produktionsdjur har brittiska forskare utvecklat en metod för surrogatfaderskap.

Forskarna bakom studien började med att inaktivera en gen som heter NANOS2 i embryon från ko, gris, get och mus. Inaktiveringen utfördes med CRISPR/Cas9. Eftersom NANOS2 är viktig för fertiliteten resulterade genomredigeringen i att alla hanar föddes infertila. De infertila hanarna fick sedan stamceller från donatorer transplanterat till testiklarna och började därefter producera spermier som innehöll arvsmassan från donatorn. På det här sättet skulle avelshanar i framtiden kunna användas till att sprida genvarianter från mer genetiskt värdefulla hanar.

/Mia Olsson

Källa: Ciccarelli M. et al., Donor-derived spermatogenesis following stem cell transplantation in sterile NANOS2 knockout males. PNAS (2020)