Efterhandstitta på seminariet: Genombrott för genomterapier – är samhället redo?

Gentekniknämnden och Statens Medicinsketiska råd (Smer) arrangerade en halvdagskonferens den 7 december, 2023.

Dagen inleddes med presentationer av några exempel på genomterapier som nyligen introducerats eller som för närvarande prövas kliniskt. Därefter beskrevs några av de juridiska, hälsoekonomiska, etiska och andra utmaningar som utvecklingen medför. Konferensen avslutades med ett panelsamtal med beslutsfattare och representanter från läkemedelsindustrin. Från Gentekniknämnden och dess kansli bidrog Madeleine Zetterberg med ett föredrag och Marie-Louise Hänel Sandström och Katarina Luhr deltog i paneldebatten, Madeleine Hayenhjelm och Mia Olsson modererade och vice ordförande Céline Holmberg inledde och avslutade seminariet.

Videon spelas från Youtube.