Spindelsilke från modifierade mikroorganismer

Spindeltråd är ett unikt material. Det är tunt och elastiskt samtidigt som det är starkare än stål. Trådarna är uppbyggda av proteiner som spindeln förvarar i en körtel tills det är dags att väva ett nät.

Äkta silke produceras av silkesfjärilens larver, men spindelns trådar är också en form av silke. Utmärkande för silket i spindeltråden är att det är ett oerhört starkt och tåligt material vilket gjort att forskare försökt framställa det storskaligt för att använda i olika material.

Det är svårt att föda upp spindlar för att få fram en större mängd spindelsilke. Spindlar är ofta territoriella och inte så pålitliga i sin tillverkning. Forskare har därför modifierat mikroorganismer genetiskt för att tillverka de proteiner som bygger upp silket. Ofta används spindeln Nephilia clavipes gener som förlaga. Spindeln har inget svenskt namn. På engelska heter den The Golden Silk Orb Weaver.

Spindelarten Nephilia clavipes.
The Golden Silk Orb Weaver, Nephilia clavipes

Det finns ett antal företag som framställer spindelsilke med hjälp av genetiskt modifierade mikroorganismer för olika applikationer. Silket kan till exempel användas inom textilelindustrin, till skönhetsprodukter och inom det medicinska området till exempel som kirurgtråd och ingå som en komponent i implantat. Materialet är biokompatibelt vilket innebär att det accepteras av kroppen och inte stöts bort om det till exempel används medicinskt.

Uppdaterad maj 2024

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista