Bt-grödor och bin

Bt-grödorna har modifierats så att de producerar cry-protein. Det finns olika typer av cry-protein. Några är skadliga för vissa skalbaggslarver andra för vissa larver av fjärilar, malar och mott. Bin hör inte till några av dessa insektsgrupper. Trots att cry-proteiner inte förväntas ha någon effekt på honungsbin har flera vetenskapliga studier genomförts. Forskare har undersökt effekterna under kontrollerade former på laboratorium och i fält. Effekterna har testats på vuxna bin, larver och bakterierna i bins mag-tarmkanal. I ingen av dessa studier har några negativa effekter identifierats. Bt-preparat som innehåller cry-protein är tillåtet i ekologisk odling.

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista
 • Ecological impact of Bt-transgenic plants: Assessing possible effects of CryIIIB toxin on honey bee (Apis mellifera L.) colonies. Arpaia S, Journal of Genetics and breeding, 50: 315–319 (1996)

 • Effects of dietary transgenic Bt corn pollen on larvae of Apis mellifera and Galleria mellonella. Hanley et al. Journal of Apicultural Research 42(4): 77-81 (2003)

 • Effects of Cry1Ab protoxin, deltamethrin and imidacloprid on the foraging activity and the learning performances of the honeybee Apis mellifera, a comparative approach, Ramirez-Romero et al, Apidologie 36:601 (2005)

 • The impacts of the pollen of insect-resistant transgenic cotton on honey bees, Liu et al, Biodiversity and Conservation 14: 3487–3496 (2005)

 • Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees. Babendreier et al Apidologie 36: 585-594 (2005)

 • Effects of Bt corn pollen on honey bees: emphasis on protocol development. Rose et al, Apidologie 38 (2007)

 • A meta-analysis of effects of Bt crops on honey bees (Hymenoptera:Apidae). Duan et al, PLOS One Issue 1/e1415 (2008)

 • Testing Pollen of Single and Stacked Insect-Resistant Bt-Maize on In vitro Reared Honey Bee Larvae. Hendriksma, PLoS ONE 6(12): e28174 (2011)

 • The effect of Bt Cry1Ah toxin on worker honey bees. Dai et al, Apidologie on line 24 November (2011)

 • Does Cry1Ac Bt-toxin impair development of worker larvae of Africanized honey bee? Lima et al, Journal of applied entomology 135:415 (2011)

 • Effects of multiple Bt proteins and GNA lectin on in vitro-reared honey bee larvae Hendriksma et al, Apidologie doi.org/10.1007/s13592-012-0123-3 (2012)