Färgförändrade prydnadsväxter

Under en promenad i Helsingfors 2015 noterade en finsk växtbiolog orangefärgade petunior i en plantering. De påminde honom om de genetiskt modifierade petunior han sett på Max Plancks institut i Köln cirka 30 år tidigare och han tog med sig en bit av en planta.

Olagliga petunior på marknaden i EU och USA

Efter analys visade det sig att petuniorna i Helsingfors matchade de petunior som modifierats på 1980-talet. Den vetenskapliga artikel där forskare visade att vita petunior blev orange-färgade med en gen för pigmentet pelargonidin från majs publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature 1987.

Det finska livsmedelsverket Evira analyserade en rad petunior och konstaterade att det fanns ett parti petuniafrön och åtta petuniasorter i form av plantor som var genetiskt modifierade. Petuniorna hade importerats från Danmark, Tyskland och Nederländerna och EU:s medlemsstater satte igång att analysera petunior. De första petuniorna som identifierades som genetiskt modifierade var orangefärgade, men det visade sig snart att de orangefärgade använts i vidare förädling och att det fanns bortåt 100 sorter i olika färger. De modifierade petuniorna hittades även i USA.

Orangefärgade genetiskt modifierad petunia.
Genetiskt modifierad petunia. Foto: Jens Sundström.

Petuniorna är inte farliga för hälsan eller miljön, men genetiskt modifierade växter måste ha ett marknadsgodkännande innan de börjar säljas. Inom EU finns inte något sådant godkännande för petunia och de drogs därför tillbaka från marknaden. De orangefärgade petuniorna var storsäljare. Det är troligtvis anledningen till att det tyska företaget Westhoff Vertriebsgesellschaft mbH under 2019 ansökte om tillstånd att få odla dem i USA. I januari 2021 godkändes den genetiskt modifierade petunian i USA.

Efter det att den modifierade petunian upptäckts på den globala marknaden analyserade ett annat tyskt företag samtliga sina 730 petunior. Av dessa visade sig 128 stycken innehålla DNA från den ursprungliga orangefärgade petunian. Företaget destruerade 125 och sparade tre, Potunia Plus Papaya, Fortunia Red och Surprise Red. Under sommaren 2021 skickade företaget en fråga till USA:s jordbruksdepartement om de tre petuniasorterna undantogs gentekniklagstiftningen eftersom de bar på samma DNA-sekvens som den petunia som godkänts i januari. I augusti bekräftade Jordbruksdepartementet att så var fallet.

Bild på en personer som bränner upp en kruka med orangea petunior.
The Petunia Carnage, fotobok, Klaus Pichler 2022.

Lila nejlikor är lagliga

Bukett genetiskt modifierade nejlikor. Foto: Kristofer Vamling
En bukett genetiskt modifierade nejlikor. Foto Kristofer Vamling.

Lilafärgade nejlikor var de först genetiskt modifierade prydnadsväxterna som kommersialiserades. De har funnits på marknaden sedan 1990-talet och finns idag i många olika nyanser. Generna som nejlikorna modifierats med har isolerats från pensé och petunia. Åtta sorter av genetiskt modifierad nejlika är godkända för import som snittblommor till EU. Eftersom de är genetiskt modifierade måste de märkas.

Den genetiskt modifierade rosen Applause.
Den genetiskt modifierade rosen Applause. Foto: Hiroshi Nishimoto

Den genetiskt modifierade rosen Applause är godkänd i bland annat USA och Japan, men inte i EU. Genen som rosen modifierats med kommer från pensé vilket gör att rosen får en lila färg.

Uppdaterad februari 2022.

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista
 • How the transgenic petunia carnage of 2017 began. Nature May 24, 2017

 • Evira drar bort genmodifierade orangefärgade petunior från försäljning, Evira, Aktuellt 2017-0427

 • Olovliga petunior på marknaden, Jordbruksverket, Nyheter 2017-05-09

 • U.S. flower sellers rush to destroy illegal GE petunias, Science May 16, 2017

 • MinION sequencing technology to characterize unauthorized GM petunia plants circulating on the European Union market. Fraiture et al, Scientific Reports volume 9, Article number: 7141 (2019)

 • Bashandy, H. & Teeri, T. H. Genetically engineered orange petunias on the market. Planta 246, 277–280 (2017).

 • Genetically modified seeds and plant propagating material in Europe: potential routes of entrance and current status. Rostoks et al, Heliyon. 2019 Feb; 5(2): e01242.

 • Genetically modified (GM) Carnations in Australia. Australian Government, Department of Health, Office of Gene Technology Regulator

 • Flower colour and cytochromes P450. Tanaka and Brugliera, Phil. Trans. R. Soc. B 2013 368, 20120432, published 6 January 2013

 • Deliberate Release and Placing on the EU Market of GMOs: https://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmc_browse.aspx

 • The Blue Rose Story, Suntory: https://www.suntory.com/sic/research/s_bluerose/story/

 • USDA Announces Deregulation of Petunias Developed Using Genetic Engineering. Published January 19, 2021

 • Meyer, P., Heidmann, I., Forkmann, G. & Saedler, H. A new petunia flower colour generated by transformation of a mutant with a maize gene. Nature 330, 677 1987

 • Confirmation of exemption of non-regulated status for Petunia’s containing the A1 gene of Maize (A1-DFR Petunia’s Dümmen NA, Inc July 2021