Utbildningsmaterial

Här är ett bibliotek med utbildningsmaterial under uppbyggnad. Först ut är serien "CRISPR/Cas9 och den gentekniska revolutionen".

Utvecklingen går fort inom genteknikområdet och det är inte lätt att hänga med! Gensaxen CRISPR/Cas9 är ett bra exempel på en sådan teknik. På bara ett decennium har CRISPR/Cas9 gått från att vara ett märkligt immunsystem i bakterier till en teknik för att ändra DNA som helt revolutionerat livsvetenskaperna.

Gentekniknämndens kansli har tillsammans med Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Bioresurs) utvecklat lektionsmaterial för lärare som vi kallar: Gensaxen CRISPR/Cas9- den gentekniska revolutionen.

CRISPR/Cas9 består av enzymet Cas9 och ett guide-RNA.

Materialet består av presentationer, instruktioner till lärare och övningar och är i huvudsak anpassat för gymnasiet men delar­ av innehållet kan även användas på högstadiet.

Presentationerna är uppdelade i fem:

  1. En introduktion till grundläggande genetik
  2. En historisk översikt.
  3. Så fungerar CRISPR/Cas9.
  4. Användningen av CRISPR/Cas9 inom växtförädling och djuravel.
  5. Användningen av CRISPR/Cas9 inom det medicinska området

Ta del av utbildningsmaterialet på Bioresurs webbsida.