Genetiskt försvagade malariaparasiter kan fungera som vaccin

Varje år dör cirka en halv miljon människor av malaria. Sjukdomen orsakas av encelliga parasiter som infekterar människor via myggbett. Den parasit som orsakar högst dödlighet är Plasmodium falciparum som sprids av Anopheles-myggor. På flera håll i världen pågår forskning där målet är att med hjälp av bland annat genteknik bekämpa malaria, men ännu finns inget riktigt effektivt skydd.

Vaccin med genetiskt modifierad parasit

I en ny studie har forskare testat att vaccinera fjorton försökspersoner mot malaria med hjälp av en version av P. falciparum som de modifierat genetiskt. Själva modifieringen består i att tre gener slagits ut i parasiterna som gör att de inte kan föröka sig och orsaka sjukdom. Strategin bakom ett vaccin är att mottagarens immunsystem ska triggas att bygga upp en beredskap mot en framtida infektion.

Vaccinet gavs till försökspersoner via myggbett från myggor som bar den genetiskt modifierade parasiten. Myggorna fungerar alltså som små flygande vaccinationssprutor. En månad efter vaccinationen smittades försökspersonerna med den ursprungliga formen av parasiten, också via myggbett. Hälften av försökspersonerna uppvisade inga symtom på malaria och inga tecken på infektion syntes i deras blod. Den andra hälften som fick symtom behandlades omgående med anti-malariamedicin.

Skydd mot malaria i upp till ett halvår

Forskarna bakom studien kunde konstatera att skyddet bestod i upp till sex månader efter vaccinationen. Då smittades de försökspersoner som var symtomfria åter med malaria och en av dessa förblev symtomfri.

Även om mycket arbete kvarstår innan det går att bedöma vaccinets användbarhet så presenteras i studien en vaccinkandidat som inte verkar ge några biverkningar och bygger upp ett försvar mot den allvarliga sjukdomen malaria.

/Mia Olsson

Källa:

Murphy, S.C., et al. (2022) A genetically engineered Plasmodium falciparum parasite vaccine provides protection from controlled human malaria infection. Science Translational Medicine.