Genetiskt modifierad spirulina tillverkar proteiner till läkemedel

Under de senaste decennierna har den blå-gröna algen spirulina (Arthrospira platensis) blivit populär inom hälso- och livsmedelsindustrin. Spirulina har ett mycket högt näringsinnehåll och är den enda alg som odlas kommersiellt över hela världen. Det höga näringsinnehållet signalerar en hög kapacitet att tillverka proteiner vilket är en egenskap som forskare tagit till vara i en studie som publicerades i Nature Biotechnology.

I studien modifierades algen genetiskt och fick nya gener som kodade för terapeutiska proteiner. Det är proteiner som kan användas i läkemedel. Stora inomhusdammar upprättades för storskalig odling av genetiskt modifierade spirulina som tillverkade till exempel antioxidanter, fragment av antikroppar, enzymer och komponenter till vacciner.

Forskarna framställde också en medicin mot magsjuka orsakat av bakterien Campylobacter jejuni för att illustrera algernas användbarhet. Medicinen består av en ätbar bit spirulina som modifierats genetiskt att tillverka stora mängder antikroppar mot bakterien. Hos möss som infekterats med C.jejuni gav medicinen en mycket god behandlingseffekt. En form av medicinen har också getts till trettio friska personer utan att någon biverkan upptäckts. Det indikerar att det skulle vara en säker behandling. I ett nästa steg kommer medicinen att testas hos infekterade personer.

Det faktum att den genetiskt modifierade algen som agerar proteinfabrik är ätbar är en stor fördel. Om metoden kommersialiseras skulle det betyda att de steg som i andra system, som till exempel använder bakterier i samma syfte, krävs för att rena fram proteinerna inte alltid kommer vara nödvändiga.

Mia Olsson 2023-04-13

Källa:

Jester, B. W. et al. Development of spirulina for the manufacture and oral delivery of protein therapeutics. Nat Biotechnology 40, 956–964 (2022).