Grisar står modell för genterapi mot hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt för att upprätthålla blodflödet. En orsak till hjärtsvikt kan vara att tidigare infarkter lämnat ärrvävnad på hjärtat vilket leder till att muskelcellerna i hjärtat inte förnyas tillräckligt effektivt. Hjärtat får då svårt att återhämta sig och fungera normalt.

I syfte att hjälpa hjärtat till återhämtning har en grupp forskare utvecklat en genterapi som de testat på grisar. Forskargruppen har i tidigare studier visat att en biologisk signalväg som kallas Hippo aktiveras när möss drabbas av en infarkt. När signalvägen väl är aktiverad hämmas återuppbyggnaden av hjärtmuskulatur. En av de gener som är inblandade i signalvägen heter Salvador. Strategin bakom genterapin som forskarna utvecklat är att stänga av Salvador-genen i hjärtmuskelceller och därmed tysta hela signalvägen.

Genterapin gavs till grisar två veckor efter att de haft en infarkt. Tre månader efter genterapin hade grisarnas hjärtfunktion förbättrats med 15 procent jämfört med kontrollgruppen. Forskarna kunde bland annat se att hjärtmuskelcellerna förnyades och att det fanns mindre ärrvävnad i hjärtat.

/Mia Olsson

Källa: Liu S. et al., Gene therapy knockdown of Hippo signaling induce cardiomyocyte renewal in pigs after myocardial infarction. Science Translational Medicine (2021)