Om genteknik

Bild på blå DNA-spiraler

Begreppet genteknik används om både tekniker för att studera en organisms arvsmassa och för att förändra den. Det går att förändra en organisms arvsmassa med flera olika tekniker och alla omfattas inte av begreppet genteknik. Exempel på tekniker som inte omfattas av begreppet är konventionell mutagenes där mutationsframkallande ämnen eller strålning används för att skapa förändringar i arvsmassan. I genetiskt modifierade organismer har arvsmassan förändrats med hjälp av genteknik. Detsamma gäller när genomredigeringstekniker (gensaxar) som CRISPR/Cas9 används. Miljöbalkens kapitel om genteknik handlar uteslutande om genetiskt modifierade organismer.

I högermenyn finns information om genteknik. Under Forskningsnytt finns populärvetenskapliga referat om aktuell forskning och utveckling grupperade efter olika områden. Genteknik.nu är en webbplats med grundläggande information om genetik och genteknik. Ordlistan innehåller de vanligaste termerna som vi använder på webbplatsen. Länklistan ligger på genteknik.nu, men speglas till denna webbplats.