Sammanträden hösten 2022

  • 24 augusti
  • 28 september
  • 26 oktober
  • 7 december

Om inget annat anges startar sammanträdena 12.30 och håller som längst på till kl. 16.00

Uppdaterad 2022-06-16