Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för genteknik.se

Gentekniknämnden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur genteknik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Genteknik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via Vetenskapsrådet som är värdmyndighet för Gentekniknämnden:

  • skicka e-post till registrator@vr.se
  • ring 08-546 44 000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Här finns formuläret för att rapportera brister till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Här finns kontaktformuläret till Myndigheten för digital förvaltning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte uppfyller kraven beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa ord och fraser är på annat språk än svenska på webbplatsen vilket inte uppfattas av uppläsningsverktyg. [WCAG 3.1.2(AA)]
  • På sidorna Protokoll, Yttranden, Årsredovisningar och Rapporter under Om oss finns uppladdade filer, pdf:er, som inte är tillgängliga fullt ut och filerna kommer inte heller att ändras. Gentekniknämnden kommer senast den 1 april 2021 att publicera tillgängliga pdf:er.
  • Tangentbordsnavigeringen i toppmenyn fungerar för närvarande endast till nivå två. Vi avser rätta felet inom kort (noterat 2022-04-13).

Hur vi har testat webbplatsen

Vi lät en extern part göra en granskning av genteknik.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Den externa parten genomförde sedan ett antal rättningar och levererade dessa den 20 februari 2020.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på genteknik.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2021.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av webbredaktören.

Webbplatsen publicerades för första gången 2008 men nylanserades i omarbetat skick den 9:e oktober 2020.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 26 februari 2021